בית פרטי ברחובות

שטח מגרש: 355 מ"רשטח בנוי: 870 מ"רסיום בניה: 2009