בית פרטי בשוהם

שטח מגרש: 386 מ"רשטח בנוי: 300 מ"ר