2

שטח מגרש: 2300 מ"ר. שטח בנוי: 3400 מ"ר מיקום: רמלה . סיום בניה: 2011

2
7
11
1
4
13
9
5
6
3
8
10
12