אדריכלות מבני ציבור בית ספר

בית ספר יסודי "חניכי הישיבה", קרית גת

סיום בניה: 2015 שטח: 1650 מ"ר