בית ספר יסודי "סלונים", קרית גת

סיום בניה: 2015 שטח: 2670 מ"ר