בניין איכות הסביבה ושפ"ע, ראשל"צ

סיום בניה: שלב תכנון שטח מגרש: 20000 מ"ר שטח בנוי: 10000 מ"ר