ההסתדרות 8, הרצליה

שטח מגרש: 650 מ”רשטח בנוי: 511 מ”רסיום בניה: 2001