משה לרר 23, נס ציונה

שטח מגרש: שטח בניה: מיקום: נס ציונה שלב רישוי