רמבם 21 , ראשון לציון

שטח מגרש: שטח בניה: שלב רישוי