עיצוב פנים והרחבת מרכז לצעירים , אופקים

סיום בניה: 2016