צור קשר

שדות מילוי חובה מסומנים ב*

מבני ציבור ומסחר
 • 13
 • 036
 • 043
 • 047
 • 063
 • 065
 • 066
 • 069
 • 070
 • 002
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 015
 • 018
 • 019
 • 023

שיפוץ מקווה כפר חסידים

סיום בניה: 2012

פרוייקטים - מבני ציבור ומסחר