בתי יוקרה

Z House

Plot size:1500 m² Built area: 500 m² location: Shron area Completion Date: 2012