מ2

MZH House

Plot size: 250 m² Built area: 290 m² location: Kiryat Ono Completion Date: 2020

miz1
miz3
miz4
miz5
miz6
miz7
miz8
miz9
מ1
מ2