מ2

MZH House

שטח מגרש: 250 מ"ר. שטח בנוי: 290 מ"ר. מיקום: קרית אונו. סיום בניה: 2020

מ1
miz4
מ2
miz3
miz5
miz1
miz6
miz7
miz8
miz9