57c8ed22-b8fe-46a7-a32b-9d653d85bfbf

FI House

שטח מגרש: 630 מ"ר שטח בנוי: 400 מ"ר מיקום: קיסריה שלב ביצוע

DOOR 1
FF1
FF4
FF5
FF7
FF2
FF3
FF6