אדריכל בתים פרטיים

Vaadi House

שטח מגרש: 4000 מ"ר שטח בניה: 500 מ"ר. שלב בניה מיקום: סביון

v2
v3
2
v4
10
1
9
8
7
6
5
3