V2

Vaadi House

שטח מגרש: 4000 מ"ר שטח בניה: 500 מ"ר. סיום בניה: 2024 מיקום: סביון אדריכלות בית פרטי

V1
V3
v2
v3
V4
V2
v4