6

שטח מגרש: 566 מ"ר. שטח בנוי: 400 מ"ר מיקום: תל אביב . סיום בניה: 2023

1
3
5
2
4
6