שטרית 4_10 - Photo

שטח מגרש:500 מ"ר שטח בנוי: 350 מ"ר שלב בניה מיקום: אירוס

שטרית 4_12 - Photo
שטרית 4_10 - Photo
שטרית 4_11 - Photo
שטרית 4_8 - Photo
שטרית 4_2 - Photo
שטרית 4_6 - Photo
שטרית 4_9 - Photo
שטרית 4_3 - Photo