Zebra Zen House

שטח מגרש: 650 מ"ר שטח בניה: 360 מ"ר מיקום: ראשל"צ סיום בניה: 2018