פודהורצר 1_3 - Photo

שטח מגרש: 450 מ"ר. שטח בנוי: 300 מ"ר מיקום: רעננה . שלב ביצוע

פודהורצר 1_3 - Photo
פודהורצר 1_4 - Photo
Pod_C01_P
פודהורצר 1_6 - Photo
פודהורצר 1_8 - Photo
Pod_C02_P
Pod_C08_P
פודהורצר 1_5 - Photo