מוטי דביר_4 - Photo

שטח מגרש: 500 מ"ר שטח בניה: 300 מ"ר. שלב בניה מיקום: תל אביב רבתי

מוטי דביר_7 - Photo
מוטי דביר_6 - Photo
מוטי דביר_5 - Photo
מוטי דביר_4 - Photo
מוטי דביר_3 - Photo
מוטי דביר_2 - Photo
מוטי דביר_1 - Photo