נעימי 7-2

שטח מגרש: 1500 מ"ר. שטח בניה: 745 מ"ר. שלב בניה.  מיקום: ירושלים

שטח מגרש: 1500 מ"ר. שטח בניה: 745 מ"ר. שלב בניה.  מיקום: ירושלים

נעימי 1-2
נעימי 9-2
נעימי 7-2
נעימי 6-2
נעימי 2-2
נעימי 3-2
נעימי 5-2
נעימי 8-2
נעימי 4-2
נעימי 10-2