7

שטח מגרש:2500 מ"ר שטח בניה: 558 מ"ר. שלב טרום בניה. מיקום: נגב מערבי

1
2
3
4
5
6
7
8
9