בית פרטי בהרצליה 1

שטח מגרש: 304 מ"רשטח בנוי: 309 מ"ר