בית פרטי במושב בית גמליאל

שטח מגרש: 1300 מ"רשטח בנוי: 580 מ"רסיום בניה: 2008