בית פרטי במושב ניר ישראל

שטח מגרש: 3000 מ"רשטח בנוי: 230 מ"רסיום בניה: 2000