בית פרטי בשכונת האירוס 6

שטח מגרש: 500 מ"רשטח בניה: 270 מ"רשלב תכנון