בית פרטי כולל שימור בנווה צדק 2

שטח מגרש: 175 מ"רשטח בנוי: 408 מ"רסיום בניה: 2016