דופלקס ברמת השרון

שטח מגרש: 570 מ"רשטח בנוי: 140 מ"ר