בית פרטי בנווה צדק

שטח מגרש: 80 מ"רשטח בנוי: 220 מ"רסיום בניה: 2012