שיפוץ בית פרטי בראשל”צ

שטח מגרש: 300 מ"רשטח בניה: 220 מ"רסיום בניה: 2017