בית דו משפחתי ברחובות

שטח מגרש: 673 מ"רשטח בניה: 185 מ"ר לכל יח"ד. שלב ביצוע