בית פרטי בהרצליה פיתוח

שטח מגרש: 600 מ"רשטח בנוי: 350 מ"ר