בית פרטי , שכ' קרית קרניצי, רמת גן 1

שטח המגרש: 1 דונם.שטח בניה: 438 מ"רסיום בניה: 2011