z10

שטח מגרש: 4000 מ"ר שטח בנוי: 400 מ"ר מיקום: כפר אז"ר סיום בניה:2021

z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z21
z22
z23
z24
z25
z26
z27